Call center 021.9983

Acces reprezentanți mass-media

Accesul reprezentanţilor mass-mediei în spital, se face numai pe baza legitimaţiei de acreditare și a documentului de identitate, precum și cu acordul direcţiunii spitalului.
Acreditarea se face pe baza aprobării direcţiunii, la cererea instituţiei de presă al cărui angajat este ziaristul.

Acreditarea

  • Acreditarea se acordă în cazul unor evenimente speciale ce au loc la Spital.

Pentru obţinerea unei acreditări, instituţia de presă solicitantă se va adresa spitalului, în scris, cu 24 de ore înainte de evenimentul la care se dorește acreditarea. Cererea scrisă poate fi prezentată, personal de ziarist, și în ziua respectivă, în momentul solicitării accesului în spital.
Acreditarea este valabilă numai pentru ziua sau perioada în care se desfasoară actiunea ce se dorește a fi mediatizată.

  • Reprezentanţii mass-mediei pot filma în spitale numai în spaţiile pentru care direcţiunea și-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienţilor sau filmarea acestora se poate face numai în condiţiile legii.
  • Purtătorul de cuvânt, numit prin decizia direcţiunii Spitalului, îi însoţește pe reprezentanţii mass-mediei, pe durata prezenţei acestora în incinta spitalului, în spaţiile pentru care direcţiunea și-a exprimat acordul.
  • Purtătorul de cuvânt este responsabil cu elaborarea și prezentarea mesajelor în numele Spitalului și cu asigurarea informării în timp util, atât a mass-mediei, cât și a populaţiei. Purtătorul de cuvant este principala persoană de contact pentru mass-media.
  • În virtutea respectării confidenţialităţii actului medical și a datelor referitoare la starea pacienţilor noștri, nu se pot divulga informaţii despre un pacient, decât cu acordul acestuia sau al reprezentantului legal al pacientului, expres numit. Informaţiile despre starea pacienţilor internaţi vor fi acordate numai ziaristilor acreditaţi și numai după obţinerea consimtământului pacientului.

Pentru informarea privind starea unui pacient, ziariștii acreditaţi se vor adresa purtătorului de cuvant al Spitalului. Purtătorul de cuvânt va contacta secţia pentru a obţine date despre starea pacientului în cauză și va oferi o scurtă descriere a stării sau a evoluţiei stării de sănătate, cum ar fi: pacientul este: in “stare gravă”, “stabil”, “evoluţia este favorabilă/nefavorabilă” etc.

Ziariștii acreditaţi au obligaţia să se alinieze normelor deontologice din domeniu. (a se vedea normele Clubului Român de Presa)

Ziariștii acreditati pot solicita organizarea unor întâlniri, dezbateri și conferinţe de presă cu persoanele din conducerea instituţiei.

Ziariștii acreditaţi nu pot interveni, sub nici o formă, în desfășurarea comisiilor de lucru.

Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine anularea acreditării.