Call center 021.9983

4D Flow – Tehnica de avangardă în examinarea cardio-RM.

Imagistica prin rezonanţă magnetică(IRM) permite evaluarea non-invaziva, în detaliu, a anatomiei inimii și a vaselor mari. Posibilitatea să de detectare a mișcărilor intravasculare și intracavitare permite în cadrul cardioRM-ului achiziţionarea simultană, în cadrul aceleiași secvenţe de “contrast de fază” (phase contrast – PC), atât a unei imagini anatomice cât și a uneia ce conţine date despre fluxului sanguin în interiorul vaselor și cavităţilor cardiace.
Caracterizarea componentei dinamice a fluxului sanguin prin IRM a suferit progrese considerabile în ultimii ani, acestea incluzând noua tehnica avansată 4D Flow ce permite o mai buna înţelegere și caracterizare cantitativă a fluxului sanguin în funcţie de timp.

În cadrul tehnicii 4D Flow se realizează o codare a vitezei în toate cele trei direcţii ale spaţiului – x, y și z – pe parcursul unui ciclu cardiac, ceea ce duce la obţinerea unui set de date spaţiale și temporale, 4D având semnificaţia 3D spaţială cu a patra dimensiune timpul. În acest mod, devine posibila vizualizarea și cuantificarea cu acurateţe a fluxului sanguin în cele trei direcţii ( superior-inferior, dreapta-stânga, anterior-posterior), în funcţie de timp.

Primele studii care au utilizat secvenţele de achiziţie de tip 4D flow s-au adresat studierii aortei cu încercarea de stabilire a unor markeri de flux în cadrul a trei entităţi clinice diferite – bolile valvei aortice, bolile generate de anomalii ale valvei aortice și bolile peretelui aortic.

Cea mai mare aplicabilitate s-a dovedit în studiul anomaliilor valvei aortice și a valvulopatiei aortice, în special în cuantificarea fluxului sanguin prin valve aortice bicuspide. IRM cu 4D Flow a permis vizualizarea fluxului de tip helicoidal la nivelul aortei ascendenta la pacienţii cu bicuspidie aortică, acesta fiind considerat un factor determinant în apariţia aortopatiilor ce acompaniază bicuspidia aortica.

Vizualizararea fluxului prin celelate valve este de asemenea posibilă cu rezultate bune atât calitative cât și cantitative pentru valva pulmonară, cuantificarea fluxurilor prin valvele mitrala și tricuspida rămânând însă încă un deziderat dependent de evoluţia în sine a secvenţei de achiziţie ce trebuie să facă faţă mobilităţii mari a acestor două valve pe parcurcul ciculului cardiac.

Achiziţia unui set de date pe întreagă inimă “Wholeheart 4D Flow MRI” permite evaluarea detaliată, non-invazivă, a hemodinamicii la nivelul inimii și vaselor mari. Deși durata examinării rămâne încă crescută datorită acoperiirii unui volum mare – întreagă inimă – ( 15-30 minute, depinzând de frecvenţa cardiacă), posibilitatea de vizualizare a direcţiei fluxului sanguin dublată de posibilitatea cuantificării velocităţii la nivelul cavităţilor și vaselor permite pe cupe de flux 2D PC derivate matematic calcul mai exact la nivelul regiunii de interes, indepenedent de morfologiile cardiacă și vasculară modificate în contextul cardiopatiilor congenitale.

Studiul fluxului la nivelul arterelor pulmonare și cavităţilor drepte se practică obișnuit în cadrul evaluării patologiei congenitale, mai ales în contextul postchirurgical cardiac, evaluarea fluxului cardiac fiind utilă în diagnosticarea restenozarilor, a sechelelor postchirurgicale, în cazul pacienţilor cu teralogie Fallot sau transpoziţie de vase mari.

După cum bine se știe, un plan corect, strict perpendicular pe fluxul diferitelor vase, poate fi dificil de obţinut prin scanare directă la pacienţii operaţi. Studiile recente au demonstat, că în cazul pacienţilor cu patologie congenitală, cuantificarea fluxurilor pe baza achiziţiei de tip 4D flow este echivalentă sau mai exactă comparativ cu fluxul obţinut pe achiziţii 2D, necesitând un timp mai mic de achiziţie dacă se compară examinarea 4D cu suma timpilor de achiziţionare directă 2D a multiplelor planuri de flux.

La pacienţii cu cardiopatii congenitale care au beneficiat de intervenţii chirurgicale este posibilă atât vizualizarea cât și calculul în diferite direcţii a fluxurilor sau a șunturilor prezente.

Parametrii măsuraţi pe 4D flow ce includ velocităţi și gradienţi sunt comparabile cu valorile obţinute pe achiziţiile 2D.

Achiziţia concomitentă a fluxurilor aortic și pulmonar permite calculul raportului de debite Qp:Qs în cuantificarea șunturilor