Call center 021.9983

Articole

Cel mai performant aparat de Rezonanţă Magnetică, Siemens Magnetom Vida – 3 Tesla

Pentru un diagnostic imagistic  corect și complet Monza Metropolitan Hospital și-a propus și a reușit prin studii de documentare tehnică temeinice, să pună la dispoziţia pacienţilor cel mai performat aparat de imagistică prin rezonanţă magnetică – Magnetom Vida produs de firma Siemens.

El asociază la caracteristicile tehnice legate de deschiderea tubului de 70 cm și de masă de examinare ce poate ridica pacienţi cu greutate de până la 250 kg, tehnologia inovativă Biomatrix, apanaj unic al firmei Siemens care astfel se înscrie în noua tendinţă a secolului XXI și anume medicina de înaltă precizie (“high precision medicine”) – adică investigaţii și terapii personalizate.

Noua tehnologie BioMatrix abordează diferitele aspecte ale biodiversităţii pacientului bazându-se pe trei asocieri tehnologice:

  1. Senzorii BioMatrix – unii incluși în antene înlăturând astfel disconfortul creat de senzorii aplicaţi sub forma de “curea” sau “perniţe”- senzori ce monitorizează funcţiile fiziologice ale pacientului – ritm respirator, ECG, puls periferic – pentru a anticipa modificările și a adapta secvenţele astfel încât produsul final al examinării – imaginile – să fie de o calitate impecabilă, cu reducerea la minimum a necesităţii repetării de secvenţe sau chiar ale întregului examen, imagini ce să fie purtătoare ale întregului pachet de informaţie imaginat de medicul examinator; acești senzori sunt esenţiali: în examinarea pacienţilor cu o cooperare dificilă datorită stării de sănătate precară, cu renunţarea completă a secvenţelor cu blocarea respiraţiei – pentru prima dată chiar în cazul achiziţiilor în dinamica după administrarea de substanţă de contrast –  înlăturând astfel absenţa datelor oferite prin postprocesarea acestor achiziţii în cadrul studiilor de perfuzie și permeabilitate și în examinările de tip angiografic cu vizualizarea prefectă a arterelor renale și a arterelor membrelor inferioare de la aorta abdominală până la arterele pedioase;
  2. Tunerii BioMatrix se permit un real “acord fin” la anatomia pacientului, pentru a adapta secvenţele la toţi pacienţii indiferent de morfologia corpului lor;
  3. Interfeţele BioMatrix facilitează interacţiunea utilizatorului cu pacientul, pentru a accelera fluxul de lucru în faţa variabilităţii pacientului, pentru a eficientiza la maximum raportul timp de examinare/cantiate de date achiziţionate.

MAGNETOM Vida de la Monza Metropolitan Hospital este dotat cu programe dedicate omogenizării câmpului magnetic din jurul pacientului, cu algorime informatice de corecţie a mișcărilor fiziologice ale organelor și este utilat cu TOATE antenele create de firma Siemens pentru acest tip de aparat ceea de permite achiziţia de imagini de aceeași calitate, excepţională, atât pentru câmpuri de examinare mari – abdomen și pelvis, “whole-body” cât și pentru cele mici – articulaţia temporo-mandibulară, deget, laringe, leziune tegumentară.

Pachetele de programe medicale de spectroscopieRM și LiverLab permit augmentarea informaţiilor anatomice macroscopice cu informaţii despre compoziţia chimică a unui volum tisular de interes din encefal, prostată, sau ficat.

Imageria de difuzie (DWI)  – în contextul tehnologic de faţă oferit de pachetul Simultaneous Multi-Slice – dă posibilitatea achiziţiei de imagini de înaltă rezoluţie, similare cu imaginile morfologice într-un timp mai scurt ce contribuie la eliminarea artefactelor de mișcare și la posibiliatea evaluării unor porţiuni corporale mai întinse în cadrul unei singure achiziţii. Oportunitatea  achiziţiei de valori discrete ale coeficientului de difuzie b 0-10-20…200 împreună cu raportul foarte bun timp de achiziţie/calitate a imaginilor cu semnal corespunzător și lipsa de artefacte de mișcare deschide calea pentru  postpocesarea complexă a achiziţiei de difuzie cu IVIM (intravoxel inchoerent motion) și kurtoza urmată de modelizare completă multicompartimentală a datelor cu obţinerea de informaţii despre perfuzia tisulară, despre densitatea celulară și tisulară și despre integritatea membranei celulare – date până mai ieri de neconceput în “era” imagisticii strict morfologice.

La sfârșit, dar nu în ultimul rând, tot cantitatea semnalului răsfrântă în calitatea excepţională a imaginilor DWI – DTI dă posibilitatea realizării de reconstrucţii de înaltă fidelitate ale tracturilor nervoase centrale, ale plexurilor și nervilor.

Calitatea înaltă a imaginilor din studiile de perfuzie (DSC) și rezoluţia temporală de excepţie (peste 100 de imagini în 5 minute) a achiziţiilor din studiile de permeabilitate (DCE) deschid calea evaluărilor cantitative ale informaţiilor/datelor conţinute în  aceste achiziţii dinamice prin programul medical dedicat Olea Sphere ce permite:

  • stabilirea în cadrul examenelor multiparametrice a unui diagnostic de grad hitologic prebiopsie și orientează către locul ideal de biopsiat o leziune prentru a obţine eșantionul tisular cel mai concludent pentru diagnosticul histopatologic
  • stabilirea corectă a unui plan de tratamet multimodal personalizat
  • urmărirea efectelor tratamentului cu menţinerea, oprirea sau modificarea lui pentru a avea beneficii terapeutice maxime, care să depășească net efectele adverse, respectând cele 4 principii ale medicinei de înaltă precizie (“high precision medicine”) ce presupune “right treatment for the right patient at the right time for the right duration” – adică tratamentul adecvat fiecărui pacient aplicat la momentul oportun pentru o perioadă de timp corect determinate
  • evaluarea prin IRM a cordului cu noul aparat Magnetom Vida prin pachetul cardioRM “avansat” permite obţinerea de mape T2 si T1 înainte și după administrarea substanţei de contrast cu înlăturarea aprecierii subiective a impregnării hidrice parcelare a miocardului în afecţiuni cum sunt cele inflamatorii și comparaţia semnalul T2 al porţiunii miocardice afectate cu cel al mușchilor striaţi din peretele toracic
  • trecerea la aprecierea cantitativă a încărcării tardive cu substanţă de contrast a miocardului utilă în special în cazurile cu încărcare difuză sau la cele la care nu se poate stabili foarte bine timpul de inversie care duce la anularea completă pe scanurile postcontrast tardive a semnalului miocardului normal.
  • posibilitatea folosirii unei tehnici de postprocesare avangardistă ce trece din domeniul de cercetare în practica clinică – evaluarea volumului extracelular ECV prin utilizarea programului medical dedicat evaluării cardioRM Medis.