Call center 021.9983

Ghid pentru externare

În functie de evolutia pacientului internat, medicul curant stabilește data externării.

Aceasta poate fi:

  • Formalitătile de externare se vor face de către medicul curant sau medicul de gardă în momentul în care acesta consideră oportun, pe baza examenului clinic, investigatiilor și a evolutiei pacientului pe parcursul internării, cu acordul medicului șef de sectie.
  • Formalitătile de externare pot interveni în orice moment în cazul unui transferer al pacientului într-o altă unitate sanitară sau la cererea pacientului, pe propria raspundere, chiar contrar avizului medical. În cazul externării la cerere pacientul va solicita în scris acest lucru.

Documente pe care pacientul le primește la externare

Pacientul sau apartinătorul desemnat, în cazul minorilor sau a persoanelor cu dificultăti de comunicare și întelegere, va primi:

  • bilet de externare care va contine antetul sectiei (cu date de contact), datele de indentificare ale pacientului, perioada internării, datele clinice, investigatiile, consulturile interdisciplinare, interventia chirurgicală (pentru sectiile chirurgicale) tratamentul primit, evolutia sub tratament în episodul de spitalizare și recomandările privind dieta, igiena, tratamentul la domiciliu, controalele periodice, măsuri profilactice corespunzător vârstei si stării de sănătate ale pacientului, conform aprecierii medicului curant.
  • se vor atasa la biletul de iesire rezultatele examinărilor paraclinice și ale consulturilor interclinice efectuate pe parcursul internării.
  • scrisoarea medicală care va fi adresată medicului de familie al pacientului
  • pentru pacientii care necesită tratament în ambulatoriu se vor face recomandările necesare monitorizării și/sau tratamentului.
  • tratamentul va fi prescris pe retete gratuite, compensate sau simple, în functie de caz, respectând legislatia în vigoare. Retetele gratuite sau compensate se prescriu doar dacă pacientul a făcut dovada că este asigurat.
  • concediul medical (la cerere – se eliberează numai în baza unei adeverinte de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate în ultimele 12 luni) completat de către medicul curant conform legislatiei în vigoare și vizat de șeful de sectie când este cazul.